Kancelář

Adresa Mariánské náměstí 73
686 01 Uherské Hradiště
Najdete nás na mapy.cz
telefon 572 501 299
GSM 730 148 696
e-mail info@notaruherskehradiste.cz
ID datové schránky uf7kn9i

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek 8:00 – 14:00  
Pátek 8:00 – 14:00  

Nabízené služby

Poskytujeme zejména tyto služby:

  • v oblasti obchodního práva - založení obchodních společností a družstev, změny týkající se obchodních společností a družstev, přeměn společností,
  • v oblasti občanského práva - převody nemovitých věcí, majetkové smlouvy manželů a snoubenců, závěti, listiny o vydědění, dohody o zřeknutí se dědického práva, dědické smlouvy, zástavní smlouvy a Rejstřík zástav, společenství vlastníků,
  • notářské úschovy,
  • notářské zápisy jako podklad pro exekuci,
  • osvědčení skutkového děje či prohlášení,
  • na počkání ověříme pravost podpisu, shodu kopie listiny s jejím originálem a vyhotovíme výpis z informačního systému veřejné správy (např. výpis z katastru nemovitostí, výpis z rejstříku trestů, výpis z obchodního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku)

Odměna za výkon služeb se řídí vyhl. č. 196/2001 Sb., v platném znění.